Farmasi Sipariş & Kayıt Formu

  Farmasi Katalog

  farmasi 2018 katalogu

  Telefon Numaramız

  Bu site Farmasi Elmas Direktörü

   Songül BABACAN'a ait kişisel bir web sitesidir.

  +90 537 602 92 30 Kayıt İçin Tıklayınız

  Arama Kutusu

  Aktif Ziyaretçi Sayısı

  34 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

  Farmasi Danışmanının Sorumlulukları

  Kullanıcı Oyu: 5 / 5

  Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
   

   1. Danışman, diğer bir danışman namına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Farmasi’ye sipariş geçemez ve onun adına teslim alamaz. Bu kurala uymayan danışmanlara yönetmelikte bulunan cezai müeyyideler uygulanacaktır.

  2. Farmasi Danışmanı “aktif” olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm ödemelere hak kazanır. Aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur.

  3. Danışman Farmasi ürünlerinin ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgi veremez. Web sitesi, yayınlarda veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Farmasi’nin, ilgili müşteri ya da danışmanın uğrayacağı tüm zararların tazmininden Danışman sorumludur.

  4. Danışman, Farmasi’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya aracılığı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Sadece Farmasi’nin hazırladığı ve danışmanlarıyla paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve baskılı malzemeleri Farmasi’nin onayıyla kullanabilir.

  5. Bir Danışman, diğer bir Danışmanın adayını çalamaz ve başka bir sponsora kaydolan danışmanın kendi grubuna geçirmek için ikna edip teşvik edemez.

  6. Danışman, Farmasi’nin bordrolu personeli değildir. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye Farmasi adına yükümlülük altına giremez. Danışman bu işi bağımsız olarak kendi adına yaptığını belirtmelidir. Aksi taktirde, müşterinin diğer danışmanların ve Farmasi’nin uğrayacağı zararları tazminden sorumludur.

  7. Farmasi, her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir ve saklayabilir.

  8. Danışman, Farmasi garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar ve koşullar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle değiştirilmesini ya da ürünü iade etmesini önermelidir.

  9. Danışmanlar, kayıt sırasında Farmasi ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamalı ve düzenli olarak grubunun Farmasi ödeme koşullarına uymalarını sağlamalıdırlar.

  10. Bağımsız Danışmanlar, Farmasi adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Kendi adlarına her ay en fazla 100 adet e-maili izin aldıkları kimselere kendi sorumlulukları çerçevesinde gönderebilirler. Alıcı kişilerin izni olmaksızın, sms veya e-mail olarak Farmasi ile ilgili bir gönderim yapılması kesinlikle yasaktır.

  11. Danışman, kaydettiği her yeni üyeyi motive ederek yönetmelik ve hoşgeldin kapmanyası eğitimi vermelidir. Ayrıca, ekibinin başarılı olması için de gerekli eğitimleri alıp ekibiyle paylaşmalıdır.

  12. Boşanmalarda, danışmanlığın hangi tarafa verileceğine taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak danışmanlık bölünemez. Boşanma davası sonuçlanmadan geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.

  13. Farmasi Kazanç Planında her bir Danışman hak ettiği unvan, ödül, lider geliştirme/büyütme primini alır. Kaydı silinip tekrar yeni bir kodla bile kayıt olsa, eskiden aldığı o unvana geldiğinde eskiden aldığı için tekrar verilmez.

  14. Farmasi, Danışmanının herhangi bir kural ihlali veya vadesi gecikmiş faturalarını ödemesi için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarından alma hakkını saklı tutar. Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanmaktadır.

  15. Tüm yasa, yönetmelik ve kurallar Danışmanlar tarafından eksiksiz uygulanmalıdır. Danışman, kendisine ve Farmasi’ye zarar verecek hiçbir hal ve harekete girmemelidir.

  16. Danışman, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işini dilediği gibi sürdürebilir. Farmasi adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur.

  17. Farmasi ürün ambalajları kesinlikle başka biri tarafından tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.

  18. Hiçbir Danışman, Farmasi adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ya da Farmasi logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez.

  19. Bir Danışman, Farmasi ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda Farmasi’nin onayıyla kullanabilir.

  20. Farmasi, enflasyon, yasa, mevzuatlardaki tüm artışları fiyatlarına ve yönetmeliğine yansıtır. Önceden bildirmeden Kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir. Ayrıca ürün relansman ve lansmanından kaynaklanan değişimler, stok ya da herhangi bir problemden kaynaklanabilecek hiçbir kaybı telafi etmez. Bunlardan kaynaklanan prim, ödül ve bonusları ödemez.

  21. Hiçbir Danışman, Farmasi ürünlerini ve yayınlarını perakende olarak satamaz. Web sitelerinde, satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere diğer internet sitelerinden Farmasi’nin izni olmadan Farmasi ürünleri satılamaz, tanıtımı yapılamaz. Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir. Satış yapılacak ise Farmasi’nin izni gerekmektedir.

  22. Danışman, Farmasi’den bağımsız olarak işlerini yürütür. Danışman, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında Bağımsız ünvanını kullanmalıdır. (Bağımsız Danışman, Bağımsız Danışman-Direktör gibi)

  23. Farmasi tasarımları, programları, metinleri, grafikleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, dvdleri, cdleri, videoları, fotoğrafları, görselleri, müziği ve güftesi telif hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması ancak Farmasi’nin onayıyla mümkün olabilir.

  24. Farmasi, ürünlerin hatalı kullanımından doğacak zarardan sorumlu değildir.

  25. Bir Danışmanının ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, sponsoruna direkt bağlı yeni %22’lik kollar oluşmasına imkan veriyorsa, bu %22’lik kollar (işlem yapıldığı ilk ay) ilgili sponsorun unvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara dahil edilemez.Bu işlem Farmasinin onayından sonra yapılabilir. 

  26.Sponsor ve danışman uyarı aldığı takdirde 3 aydan 12 aya kadar Farmasinin onayı olmadan sponsoru olduğu ekipten pasif alt ekip primi alamaz. 

  1.Uyarı: 01 ay-2.Uyarı:03 ay-3.Uyarı:06 ay ve 4.Uyarı: 12 ay

  27.Danışman Farmasi Yönetmelik maddelerine uymaması sebebiyle ihtar, uyarı yada sayfasının kapatılması durumunda aşağıdaki sürelerde prim hak edemeyecektir.           1.Uyarı: 01 ay-2.Uyarı:03 ay-3.Uyarı:06 ay ve 4.Uyarı: 12 ay

  28. Bir sponsorun, kampanya dahilinde başka bir sponsora olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, şirket ve şirket yetkilileri hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte  yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, Farmasi’nin yazılı onayı olmadan başka bir doğrudan satış şirketine hizmet edip üye olması, şirket kurallarına riayet etmemesi hallerinde, Farmasi ilgili sponsorun en az altı ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir. Farmasi dilerse ekran kapatma cezası yerine bir aydan altı aya kadar prim kesme cezası da verebilir. 

  29. Bir danışmanın, şirket ve şirket çalışanlarına ve Farmasi Danışmanlarına yönelik olarak twitter, facebook gibi sosyal medya ortamlarında hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazdığının, saygısız ifadelerde bulunduğunun, keza e-mail yolu ile de bu tarz yazılar yazdığının tespiti halinde ilgili danışmanın ekranı en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatılabilir. Farmasi dilerse ekran kapatma cezası yerine bir aydan altı aya kadar prim kesme cezası da verebilir. 

  30. Farmasi Danışmanı olmak için internet ortamında bulunan danışmanlara ait site/sponsorlink aracılığı ile  üye olan yeni danışmanların şirketimize yaptıkları başvurular değerlendirilecektir. Yeni Danışmanın, gerçekleşen üye kaydının hatalı olduğuna dair kayıt olduğu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yazılı veya sözlü olarak ve kanıtlarını da ibraz etmek suretiyle Şirketimize başvurması durumunda, yeni kayıt olan danışmanın sözlü onayının alınmasından sonra, hatalı kayıtla ilgili durum yönetim kurulu tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.Sponsorlink aracılığıyla yapılan kayıtlarda Farmasi Danışmanı sorumluluklarına ve yönetmelik kurallarına uygun şekilde davranması zorunludur.  Yeni Danışmanlar ile yapılacak olan ilk iletişimde kurallara uyulmadığının (hakaret, saygısızlık vs.) tespiti halinde, Farmasi Yönetim Kurulu tarafından sözlü olarak uyarılacaktır. Farmasi, dilerse sözlü uyarı yerine danışmanın ekranını en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatabilir.

  31. Farmasi Danışmanı adres, telefon, faks ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak derhal Farmasi’ye bildirecektir. Aksi takdirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

  32. Farmasi Prim Seviye ve Aktiflik Şartı koşulları aşağıdaki gibidir.

  Aktiflik Şartı:130 TL puan

  %12 Lider seviyesi için  5 katalog alımı * Yıl içinde  katalog şartını yerine getirmeyen %12 seviye bir sefer muaf tutulacaklardır.

  %15 Üst Lider : 25 Katalog * Yıl içinde  katalog şartını yerine getirmeyen %15 seviye bir sefer muaf tutulacaklardır.

  %18 Yönetici : 50 Katalog-(1 Aktif Kayıt) * Katalog, kayıt ve aktiflik şartını yerine getirmeyen %18 seviye prim hak etmeyecektir. 

  %22 Müdür : 75 Katalog-(1 Aktif Kayıt) * Katalog, kayıt ve aktiflik şartını yerine getirmeyen seviye prim hak etmeyecektir. 

  %22 Direktör : 100 Katalog-(2 Aktif Kayıt) * Katalog, kayıt ve aktiflik şartını yerine getirmeyen seviye prim hak etmeyecektir. 

  %22 Altın Müdür-Direktör: 125 Katalog-(2 Aktif Kayıt) * Katalog, kayıt ve aktiflik şartını yerine getirmeyen seviye prim hak etmeyecektir. 

  %22 Platin Müdür- Direktör: 150 Katalog-(2 Aktif Kayıt) * Katalog, kayıt ve aktiflik şartını yerine getirmeyen seviye prim hak etmeyecektir. 

  %22 Zümrüt Müdür - Direktör:150 Katalog-(2 Aktif Kayıt) * Katalog, kayıt ve aktiflik şartını yerine getirmeyen seviye prim hak etmeyecektir. 

  %22 Elmas Müdür - Direktör: 150 Katalog-(2 Aktif Kayıt) * Katalog, kayıt ve aktiflik şartını yerine getirmeyen seviye prim hak etmeyecektir. 

  SANAL %22: 5500 şartını yerine getirmeyen %22 seviyelere SANAL unvanı verilmektedir. Prim alma şartları olan 50 Katalog ve 1 Aktif Kayıt şartlarından herhangi birini yerine getirmeyen Sanal %22 ler prim hak etmeyecektir. 

  %22 seviyelerin, katalog, aktif kayıt şartı ve 5500 şartını yerine getirmeleri koşulu ile kişisel, grup ve direktörlük primlerini alabileceklerdir. 5500 şartını yerine getirmedikleri takdirde kişisel ve grup primlerini alabilmek için SANAL %22 şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. 5500 şartını yerine getiren seviyeler için bu kural geçerli olmayacaktır.

  Aktif %22 ünvanları için yandan 5500 puan farkı gerekir. 5500 şartı %22 kollar toplam cirodan çıkarıldıktan sonra aktif yada pasif olan (taban %12) en yüksek kolun toplam cirosu çıkarıldıktan sonra yandan bağlı diğer kolların toplam cirosu alınarak hesaplanır.)

  * Aktiflik TL Puan – Yandan TL Puan – Seviye TL Puan enflasyon ve ekonomik koşullara göre değişiklik gösterebilir.

  © 2015 Farmasi - Farmasi Kayıt - Farmasi Katalog - Farmasi Kozmetik.