Farmasi Sipariş & Kayıt Formu

  Farmasi Katalog

  farmasi 2018 katalogu

  Telefon Numaramız

  Bu site Farmasi Elmas Direktörü

   Songül BABACAN'a ait kişisel bir web sitesidir.

  +90 537 602 92 30 Kayıt İçin Tıklayınız

  Arama Kutusu

  Aktif Ziyaretçi Sayısı

  35 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

  Farmasi’deki %22 ve Tüm Üst Seviye Ünvanların Sorumlulukları

  Kullanıcı Oyu: 5 / 5

  Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
   

   

  Farmasi’deki %22 ve tüm üst seviye ünvanların tanımı Danışmandır. Yukarıdaki yönetmeliğe ilave olarak aşağıdaki kurallar hazırlanmıştır. Bu özel kurallardan herhangi birinin ihlali, Prim, ödül ve hediyelerin iptalini getirebilir. Farmasi, dilerse sözlü uyarı yerine danışmanın ekranını en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatabilir.

  %22 ve tüm üst seviye ünvanların her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.

  1. Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak. Düzenli olarak hem enine hem de derinlemesine kişisel grubunu geliştirmek,

  2. Grubundaki yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve hoş geldiniz programına katılımları sağlamak,

  3- Tüm ekibinin günlük olarak grup cirolarını takip etmek, kendi hedef ve planını yapmak, seviye planlamaları, ciro, kayıt hedefleri, haftalık planlamak, sorgulamak ve akktivite yaparak takip etmek, Planlarını yapmış ve bölge müdürleri ile paylaşmış olan %22, Lider ve yöneticilere üyelik bavurularının iletilmesinde öncelik tanınacaktır.

  4. %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, Farmasi’nin tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlüdür,

  %22 seviyesine gelen danışmanlarımız ekipleri ile Farmasi Yönetmeliğini paylaşıp, okutmakla yükümlü olup, herhangi bir ihtilaf halinde maddi ve manevi olarak sorumludur.

  5. Farmasi’nin yönetmeliğine tamamıyla uyarak örnek alınacak bir duruş sergilemek ve grubunun da Farmasi yönetmeliğine göre hareket etmesini sağlamak,

  6. Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek,Farmasi’nin  hazırladığı sunumları aktif kullanmak, tüm toplantılarında tablet yada bilgisayarlarını hazır bulundurmak,

  7. Eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar oluşturmak ve il dışı Danışmanlarına en az ayda 1 defa ziyaret etmekle yükümlü olmak,

  8. Grubuyla sürekli iletişim halinde olup Farmasi ile ilgili tüm bilgi ve duyuruları paylaşmak, katalog ihtiyaçlarını ilk hafta içinde göndermek, bir sonraki kampanya kataloğunu her ayın ilk üç günü siparişini vermek,

  9. Katalog Desteği müdür oluncaya kadar, her seviye için en fazla üç ay olmak üzere 4 nesil director tarafından yapılmalıdır. Miktarlar; %3 (5 Katalog) - %6 (10 Katalog) - %9 (15 Katalog) - %12 (25 Katalog) - %15 (50 Katalog) - %18 (75 Katalog) Kataloglar liderin alması gereken kataloglara ek olarak verilmelidir.

  10. %22 ve tüm üst seviye ünvanlar Farmasinin düzenlediği veya Farmasi Yönetimi tarafından talep edilen tüm eğitim ve toplantılara maddi, manevi destek vererek katılmak,

  11. Farmasi’nin yazılı onayı olmadan başka bir Doğrudan Satış şirketine hizmet edip üye olmamak, (Bu kural danışmanın birinci dereceden yakınlarını da kapsar.)

  12. Eğer eşlerden biri diğer bir doğrudan satış şirketine üyeyse, eşi Farmasi toplantılarına katılmamak,Farmasi’nin yazılı olarak bilgilendirilmesini sağlanmak,

  13. Farmasi şirket yetkilileri tarafından aranıldığında bir saat içinde yazılı ya da sözlü olarak geri dönüş yapmak,  Farmasi tarafından gönderilen mail, sms vb. her gün kontrol ederek, aynı gün en kısa süre içinde geri dönüşünü yapmak

  14. %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, direktörlük pirimi alma seviyelerine kadar (4.Nesil %22 ler dahil) bütün danışmanlarından sorumludur , yeni çıkacak %22 ve tüm ünvan almış danışmanlarının ilk kutlamalarına katılmak ve düzenli olarak kendi illerindeki toplantılar yapmak, işleri ile ilgili bilgi ve yardımcı malzeme(yeni ürün ve örnek ürün) temin etmek, ekibi ile paylaşmak ve iletmek zorundadır.

  15. %22 ve tüm üst seviye ünvanlar kendi alt ekiplerinde gerçekleşen %22 (müdür ve üzeri seviye) ünvan kutlamalarına katılmakla mükelleftir. %22 ve tüm üst seviye ünvanlar bu kutlamalara katılmaktan imtina edemez. Aksi durumun tespiti halinde Farmasi yönetimi tarafından kendisinden açıklama talep edilecektir. Alt ekibinde gerçekleşen unvan kutlamalarına 3 (üç) defa katılmayan ve Farmasi yönetimi tarafından ikaz edilmiş olmasına rağmen 4.(dördüncü) defa kutlamada yer almayan Lider’in cari aydaki prim hakkedişi iptal edilir.Beşinci (5.) defa katılmaması halinde Liderin 3 (üç) aylık prim hakkedişi iptal edilecektir.Kutlama törenlerine 6.defa katılmayan ve bu konu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan Direktör, Müdür ve Lider’in  unvanı iptal edilerek,Farmasi şirketine direkt bağlı Danışman statüsüne geçirilecektir

  16. %22 ve tüm üst seviye ünvanların, alt ekiplerinde gerçekleşmiş ünvan kutlamalarında Farmasi’nin belirlemiş olduğu tutar aralığında hem maddi hemde manevi olarak katılma zorunluğu bulunmaktadır.

  Ünvan kutlamaları danışmanlarımızın motivasyonu için önemlidir. Ailemizden biri olarak kabul ettiğimiz ekibinizde bulunan danışmanların bu mutlu günlerinde yanlarında olup destek olmanız beklenilmektedir. 

  Tüm %22 ve üst seviyeler için bu kurallar uygulanmalıdır.

  Kutlamalarda gerçekleştirilecek olan masraflar maksimum rakamlar ile belirtilmektedir. Anlaşmazlık durumunda belirtilen tutarlar kutlaması yapılacak olan %22 nin sponsoru olan ve aktif prim kazanan 4 nesil tarafından karşılanacaktır. 

  Kutlamanın yapılacağı yerin, o bölgenin şartlarına göre iyi bir lokasyon, pasta ve hediye şeklinde gerçekleştirilmelidir.

  Kutlama masraflarında gerçekleşecek ihtilaf halinde Farmasi’nin belirlediği oran ve dağılıma göre ödeme işlemi gerçekleştirilmelidir. 

  1.Nesil:%40-2.Nesil:%27-3.Nesil:%20-4.Nesil:%13

  Yeni unvan kutlaması kendi ekibine kendi şehrinde kutlama yaptığında 4 nesli var ise bu bedeli isteme hakkına sahiptir.

  İtilaf ve Farmasi yönetimine bildirimleri halinde en yüksek tutar üzerinden işleme alınacaktır.

  Dört nesil tamamlanmayan gruplarda ve yine itilaf halinde nesil prim oranında bölünerek faturalandırılacaktır. 

  Bu tutar kutlama yapılan aydan bir sonraki prim döneminde kesinti yapılıp hak eden kişinin hesabına aktarılacaktır.

  Kutlama teyidi ve işlemleri Bölge Müdürü onayı doğrultusunda işleme alınacaktır.

  Farmasi root kayıtları bu kuraldan hariç tutulacaktır.

  Kural 01 Şubat 2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

  Müdür: 0-250 TL

  Direktör: 251-500 TL

  Altın Müdür: 501-750 TL

  Altın Direktör: 751-1000 TL

  Platin Müdür: 1001-1500 TL

  Platin Direktör: 1501-2000 TL

  Zümrüt Müdür: 2001-3000 TL

  Zümrüt Direktör: 3001-4000 TL

  Elmas Müdür: 4001-6000 TL

  Elmas Direktör:6001-8000 TL

  17. Farmasi’de bir milyon ve üzeri aylık ciroya sahip olan grupları bulunan tüm aktif %22 lerin yılda bir defa sonsuz derinlikte (Danışmanın kendisine ve tüm ekibine kayıtlı bulunan danışman topluluğu)bulunan %18 ve üzeri seviyelerine en az 1 gece iki gün olmak suretiyle 4-5 yıldızlı otellerde her yıl bir sefer eğitim, kutlama ve takdir töreni gerçekleştirme zorunluğu bulunmaktadır. 

  Oluşacak maliyet, bir milyon ve üzeri ciroya sahip olan %22 seviyelere dört nesil oranında paylaştırılacaktır. (1.Nesil:%40-2.Nesi:%27-3.Nesil:%20-4.Nesil:%13) 

  4 nesli tamamlamayan gruplarda ve itilaf halinde nesil puan bölüm işlemi yapılarak işlem yapılacaktır.

  Senelik olarak planlar gerçekleştirilecek olup, Ocak ayında tüm ayrıntılar belirlenip, tarih ve otel bilgileri Farmasi yönetime yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 

  Tüm aktif %22 lerin katılımı zorunlu olup, katılım gerçekleştirmeyen %22 lerden savunma istenilecek, uyarı cezaları uygulaması gerçekleştirilecektir. 

  Kuralı yerine getirmeyen %22 lerin Farmasi ile olan ilişkisinin kesilmesine kadar gidecek cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

  Uygulama 2017 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır. 

  18.Farmasi Şirketi tarafından %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15'lerin davet edildiği aylık olarak Bölge Müdürleri tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Duyurulan toplantı yerinde en az bir saat öncesinde hazır bulunmalıdır.

  %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan danışmanlar bu toplantılara katılmaktan imtina edemez. Aksi durumun tespiti halinde Farmasi yönetimi tarafından kendisinden açıklama talep edilecektir.

  Farmasi şirketi tarafından düzenlenen bu toplantılara 3(üç) defa katılmayan ve Farmasi yönetimi tarafından ikaz edilmiş olmasına rağmen 4.(dördüncü) defa kutlamada yer almayan %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan danışmanların cari aydaki prim hakedişi iptal edilir. Beşinci (5.) defa katılmaması halinde Liderin 3 (üç) aylık prim hakkedişi iptal edilecektir.

  Kutlama törenlerine 6.defa katılmayan ve bu konu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan danışmanların unvanı iptal edilerek,Farmasi şirketine direkt bağlı Danışman statüsüne geçirilecektir.

  *%15 seviyede bulunan danışmanların mecburiyeti bulunmamaktadır.

  Bölge Müdürleri tarafından gerçekleştirilen toplantılara gelme zorunluluğu bulunan %22 (Aktif ve Pasif) ve üstü tüm seviyelerden toplantı masrafları Farmasi’nin ödeyeceği tutar çıkarıldıktan sonra kişi sayısına bölünerek Farmasi tarafından faturalandırılır.

  19. Bu bölümde sayılan yükümlülüklere aykırılık halinde, Farmasi ilgili danışmanların en az altı ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir.Farmasi yapacağı araştırma sonucunda ekranını kapattığı Direktörün Farmasi ile ilişiğinin kesilmesine karar verebilir.

  20. Başka bir doğrudan satış firmasına üye olduğu anlaşılan veya Farmasi’den mazeretsiz olarak ayrılan %22 lere son 3 ayda elde ettiği prim tutarı kadar prim kesme veya aynı tutar kadar para cezası verilebilir.

  21.Fabrika Ziyaret Kuralları: Mayıs 2016 tarihinden geçerli olacaktır.  

  1) Fabrika ziyareti direktör ve üst seviyeler tarafından Farmasi (bilgi@farmasiint.com) den talep edilecektir. 

  2) Mutlaka seviye almış (%6-9-12-15-18-22) yada rakip firmada en az %15 seviyesinde bulunan transfer adaylarının getirilmesi gerekmektedir.

  3) Ziyaretçi sayısı minumun 40 - maximum 50 kişi olaraktır. Belirtilen kişi sayısının altında yada üstünde kişi getirildiğinde uyarı verilecektir. 

  4)Farmasi (bilgi@farmasiint.com) ye iki iş günü öncesi katılımcılar ad-soyad ve unvan şeklinde listesi gönderilmelidir. 

  5) Fabrika Ziyareti talep eden direktör ve üst seviyeler ulaşımı kendi imkanları ile gerçekleştirecektir. Servis uygulaması bulunmamaktadır.  

  6) Katılım ücreti 2 TL olup, Fabrika ziyareti talep eden Direktör yada üst unvana sahip seviyelerden sembolik olarak rakam kişisayısına göre faturalandırılacaktır. 

  7) Fabrika alanının çocuklar için uygun olmaması ve yapılan ziyaretin verimliliği açısından misafirlerimizin 15 yaş altı çocuk  getirmeleri uygun değildir. Fabrika alanı ve toplantı bölümüne  

      alınmayacaktır.

  8) Fabrika ziyaretlerinde iletilen ziyaret kurallarına uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde Farmasi Yönetmeliğinde bulunan uyarı cezaları uygulanacaktır. 

  22. %22 seviyesine gelmiş tüm danışmanlarımız Farmasi’nin düzenlemiş olduğu geleneksel yıllık kutlamalara gelmekle yükümlüdür. Katılım gerçekleşmediği takdirde danışmanlara Farmasi tarafından duyurulmuş tutarlar faturalandırılacaktır.

  23 Aynı grup ve kolda bulunan Karı-Koca ve 1.derece akrabaların istifa etmeleri yada altı ay boyunca sipariş vermemesi durumunda üyeliklerinin düşmesi ile birlikte bir üst sponsora bu ekiplerden alınan unvan ve direktörlük primi farkı ödenmeyecektir.

  Üyelik düştükten sonra tekrar ikinci bir üyelikleri ömür boyu kabul edilmeyecektir. 

  Aynı grup ve kolda bulunan Karı-Koca ve 1.derece akraba (anneler ve babalar) sadece 1 ay aktiflik şartını yerine getirmeyebilirler. Takip eden aylarda sipariş ve aktiflik şartlarını yerine getirilmesi zorunludur. 

  © 2015 Farmasi - Farmasi Kayıt - Farmasi Katalog - Farmasi Kozmetik.